پیام رهبریت شرکت سیاحتی و تکت فروشی متحد

عبدالمتین غفاری
موسس و بنیانگذار شرکت سیاحتی و تکت فروشی متحد
شهر مزارشریف، ولایت بلخ، افغانستان

رهبری شرکت متحد تلاش می ورزد تا با استفاده از روش های مدرن مدیریتی، کار ها و برنامه ها را در یک چهارچوپ مشخص و زمان بندی شده ردیف نماید، و مطابق آن پلان ها را در برنامه های کوتاه مدت و دارز مدت عملی کند. شرکت متحد به عنوان یک شرکت سیاحتی تصمیم دارد تا بیشترین سهولت را برای همشهریان عزیز مهیا سازد